Jännevirta-Rissalan alueella kylätoimintaa on järjestetty jo pitkään.


Kyläsuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan vuonna 2008. Kylän aktiivi Maija-Liisa Koskinen keräsi taustatietoja kylästä ja haastatteli kyläläisiä kokouksissa. Kyläläisille tehtiin kyläkysely, jonka toteuttamisessa oli mukana Maaseudun Sivistysliitto Ry:n hanke Osallistuvat Paikallistekijät. Kunnanvaltuuston jäsen Anne Karvonen teki erillisen selvityksen koulun jatkokäytöstä monitoimitilana ja kylän aktivoinnista. Kyläkokous pidettiin 14.2.2011, jonka pohjalta toimintaa selvitettiin. Kyläsuunnitelma valmistui kesällä 2012.


Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys on rekisteröity viralliseksi yhdistykseksi 9.7.2012.